KLIK SINIBakers1171 - Homemade & Halal


Friday, March 26, 2010

DENGKI SIFAT MUNAFIK

Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 7

(Dengan sebab keingkaran mereka), Allah mematerikan atas hati mereka serta pendengaran mereka dan pada penglihatan mereka ada penutupnya dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar.

Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 10

Dalam hati mereka (golongan yang munafik itu) terdapat penyakit (syak dan hasad dengki), maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta (dan mendustakan kebenaran).

Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 15

Allah (membalas) memperolok-olok dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka (yang melampaui batas itu).

Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 16

Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk; maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayat.

Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 18

Mereka (seolah-olah orang yang) pekak, bisu dan buta; dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali (kepada kebenaran).

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...