KLIK SINIBakers1171 - Homemade & Halal


Tuesday, February 16, 2010

Udang Di Sebalik Batu

1.Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:”Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti ke atas umatku ialah syirik kepada Allah. Sesungguhnya aku tidak mengatakan bahawa mereka akan menyembah matahari, bulan atau berhala, akan tetapi mereka melakukan amalan kerana selain Allah dan kerana syahwat yang tersembnyi.”

Riwayat Abu Daud dan at-Tirmidzi

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...