KLIK SINIBakers1171 - Homemade & Halal


Friday, February 12, 2010

SAHABAT (ZAMAN RASULULLAH)

MAKSUD SAHABAT

-Pelbagai takrif yang dikemukakan ulama’ Sahabah(para sahabat) atau sahabi (seorang sahabat) bermaksud seorang islam yang hidup sezaman dengan Rasulullah s.a.w dan wafat di dalam iman biarpun dalam hidupnya dia tidak pernah bertemu dengan Baginda(Ibn Al-Athir,1:13).

ZAMAN SAHABAT

-Dianggar bermula sejak kewafatan baginda Rasulullah s.a.w pada 11H dan berakhir pada 100H,iaitu dengan kewafatan Abu al-Tufail Amir bin Wathilah al-Laithi yang dianggap sejarawan sebagai sahabat terakhIr wafat pada masa itu.

PERINGKAT SAHABAT

-Al-Nawawi menulis-kedudukan tertinggi sahabat Rasulullah s.a.w adalah di dalam kategori 10 ahli syurga yang dinyatakan Rasulullah s.a.w dan kalangan sahabat yang terlibat dalam perang Badar dan Uhud,juga di dalam Bai’ah Aqabah al-ula dan Thaniah dan Bai’ah al Ridwuan.

-10 sahabat yang dijamin Rasulullah s.a.w sebagai ahli syurga :
Abu Bakar,’Umar.’Uthman,’Ali,Talhah,al-Zubair,Sa’ad bin Abi Waqqas,Said Bin Zaid,Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah dan Abdul al-Rahman bin ‘Auf.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...