KLIK SINIBakers1171 - Homemade & Halal


Wednesday, August 25, 2010

KEWAJIPAN ZAKAT

Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: “ Rasulullah SAW telah menentukan wajibnya zakat fitrah, untuk membersihkan orang yang mengerjakan puasa dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang buruk, dan juga untuk menjadi makanan orang-orang miskin, oleh itu sesiapa yang menunaikannya sebelum sembahyang hari raya maka menjadilah ia zakat fitrah yang makbul, dan sesiapa yang menunaikannya sesudah sembahyang hari raya maka menjadilah ia sedakah biasa seperti sedekah sunat yang lain.”


(Riwayat Abu Daud)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...